TEMA ELEKTRON?K   |   EBOEM TAR?H?ES?   |   HAKKIMIZDA   |   ?LET???M  
 
Tatl?kuyu Mahallesi, K?rfez Caddesi,
1313/3 Sk.No:13 A Gebze /Kocaeli
0 (262) 644 51 92
0 (262) 644 51 93
info@temaelektronik.com
?R?N ARA :
Yerinde Servis Talebi - Eboem.com
 
YER?NDE SERV?S TALEB?
 
  ! L?tfen T?m alanlar? eksiksiz doldurunuz.
Yerinde Servis Fiyatlar?m?z
1- Servis ba?lang?? zaman?ndan 1 saat i?erisinde ??z?me ula??rsa 120 ? a?a??da belirtilen masraflar eklenerek faturaland?r?l?r.
2- Servis ba?lang?c?ndan sonra ilk 1 saati ge?en s?reler a?a??da belirtilen mesai saatleri dahilinde belirlenen fiyatlar ve masraflar eklenerek faturaland?r?l?r.

Servis Zaman? Fiyatland?rma
Mesai saatleri (08:00-18:00) 20 ?
Mesai saatleri d???nda (18:00-00:00) 30 ?
Gece ve hafta sonu 50 ?
Yol Bedeli 0,62 TL x KM ile ?arp?larak faturaya eklenir.

● Servis saati hesaplanmas?nda Gebze ofisimizden ??k?? ve D?n?? saatleri esas al?n?r.
● Servis s?ras?nda yap?lan Elektronik Kart Onar?m?, Revizyonu, Programlama, Update ve Malzemeler ayr?ca fiyatland?r?l?r.
● Servis s?ras?nda ve servis talebinden sonraki b?l?mlerde firmam?zdan kaynaklanmayan ekipman,malzeme,?al???lan sistemin m?sait olmamas? durumunda yol ve servis bedelleri hizmeti alan firma taraf?ndan ?denir.

Ticari ?artlar:
● Fatura vadesi PE??ND?R.
● T.C Merkez Bankas? D?viz sat?? kuru ?zerinden fatura tarihinde TL'ye ?evrilir.
● Fiyatlara KDV dahil de?ildir.

  Firma :     Onaylayan Ad? Soyad? :
  Telefon :     Onaylayan Email :
  Servis Konusu :     Varsa SAP veya Sipari? Kodu :

 
Eboem.com
Bir Tema Elektronik Projesidir.


Eboem.com - Aral?k 2016