TEMA ELEKTRON?K   |   EBOEM TAR?H?ES?   |   HAKKIMIZDA   |   ?LET???M  
 
Tatl?kuyu Mahallesi, K?rfez Caddesi,
1313/3 Sk.No:13 A Gebze /Kocaeli
0 (262) 644 51 92
0 (262) 644 51 93
info@temaelektronik.com
?R?N ARA :
Ar?za Bildirim Formu - eboem.com Elektronik Bak?m Onar?m ve E?itim Merkezi
 
ARIZA B?LD?R?M FORMU
 
  ! L?tfen T?m alanlar? eksiksiz doldurunuz.
  Firma Ad? / ?lgili :     Sistemin Tan?m? :
  Cihaz Tan?m? :     Tip / Seri No :
  ARIZAYI TANIMLAYINIZ (En az bir se?enek i?aretlemelisiniz)
Sigorta Att?r?yor.  
Enerji Hi? Gelmiyor, Ekran Yok.  
Ekran var, ?al??m?yor.  
Normal ?al???yor. Bir S?re Sonra Hataya Ge?iyor.  
Ekranda Hata Kodu Veriyor. (Belirtiniz)  
Di?er ?evre Birimlerle Haberle?me Yapm?yor. (Portu Belirtiniz)  
Cihaz/Kart Fiziksel Hasarl?. (K?saca Belirtiniz)  
Di?er. (K?saca A??klay?n?z.)  
   L?tfen a?a??daki se?imleri eksiksiz yap?n?z.
1) Cihaz / Karta sizin taraf?n?zdan veya ikinci bir firma taraf?ndan m?dahale edildi mi?  
2) Cihaz veya kart?n?z herhangi bir firman?n garantisi kapsam?nda m?d?r?  
3) Ar?zal? sistem teknik servis ?al??mas?na m?sait mi?  
4) Ar?zal? kart?n ?al??an? mevcut mu?  
   OKUYUNUZ!
1) Ar?zal? sistem veya kartla ilgili eksik yada hatal? bilgi verilmemelidir.
2) Ar?zal? sistem veya kartla ilgili elinizdeki teknik dok?manlar tamirat ?ncesinde bizimle payla??lmal?d?r.
3) Ar?zal? sistem veya kart ?zerindeki ?zel parametre ve programlar?n yedeklenmesi tamirat? yapt?ran firman?n sorumlulu?undad?r.
4) Servise gelindi?inde ?al???lacak sistemin veya i?letmenin m?sait olmamas? durumunda Yerinde Servis ?cretlendirilmesinden fiyatland?rma yap?l?r.
5) ?al???lacak sistem veya ortamdaki i? g?venlik tedbirlerini Firman?z almak zorundad?r. Tema Elektronik al?nan tedbirlere uymakla y?k?ml?d?r.

 
Eboem.com
Bir Tema Elektronik Projesidir.


Eboem.com - Aral?k 2016