TEMA ELEKTRON?K   |   EBOEM TAR?H?ES?   |   HAKKIMIZDA   |   ?LET???M  
 
Tatl?kuyu Mahallesi, K?rfez Caddesi,
1313/3 Sk.No:13 A Gebze /Kocaeli
0 (262) 644 51 92
0 (262) 644 51 93
info@temaelektronik.com
?R?N ARA :
?? Ba?vuru Formu - Eboem.com Elektronik Bak?m Onar?m ve E?itim Merkezi
 
?? BA?VURUSU
 
?? ba?vurular?n?n de?erlendirilme ?nceli?i yukar?da doldurdu?unuz ve database dosyam?zda ar?ivlenecek ba?vurulardan ba?lanacakt?r.
Haz?r CV lerinizi info@eboem.com adresine g?nderebilirsiniz.
 
Dikkat: ?? ba?vuru formundaki t?m bilgileri eksiksiz ve do?ru oldu?unu istedi?inde her t?rl? belge ve dok?man? verece?imi bu formda yanl?? ve/veya eksik bilgi verdi?im sonradan ortaya ??karsa i?e al?nm?? olsam bile elde etti?im k?dem tazminat? ihbar tazminat? vb. t?m haklar?mdan ko?ulsuz vazge?erek i?ten ayr?lma ve bu sebeple ??veren aleyhine olu?abilecek maddi ve manevi kay?plar? tazminat etmeyi ?imdiden kabul ve taahh?t ederim.
 Ediyorum
 
  ! L?tfen T?m alanlar? eksiksiz doldurunuz. Bulunmayan bo? ge?ece?iniz bilgilere "YOKTUR" yaz?n?z.
  Ad? Soyad? :     TC Kimlik No :
  Do?um Tarihi :     S?r?c? Belgesi :
  GSM :     Sabit Telefon :
  E-Posta :     Medeni Haliniz :
  Askerlik Durumunuz :     Cinsiyeti :
  Mezun Oldu?unuz Okullar ve B?l?m?n?z :     Kat?ld???n?z Kurslar :
 
  Kulland???n?z Genel Programlar  :     Kulland???n?z Muhasebe Programlar? :
 
  Bakmakla Y?k?ml? Oldu?unuz Ki?iler :     Talep Etti?iniz Net ?cret :
 
  ?? Tecr?beniz :   Devam eden/Ge?irdi?iniz ciddi bir hastal?k veya cerrahi m?dahale var m?? Varsa Belirtiniz. :
 

 
Eboem.com
Bir Tema Elektronik Projesidir.


Eboem.com - Aral?k 2016